سامانه ‌های شناسایی، طبقه‌ بندی و کدگذاری

آشنایی با مفاهیم، واژگان، تنوع و اهداف سامانه ها
به منظور انتخاب طبقه بندی و یا کدگذاری مناسب

سلامت الکترونیکی

آشنایی با حوزه تخصصی سلامت الکترونیکی
به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود

قوانین و مقررات حوزه فاوا

آشنایی با مراجع ذی‌ صلاح و قوانین، مقررات
و سایر مستندات مرتبط به منظور جلوگیری از مشکلات و یا بهره مندی از فرصت ها

درخواست همکاری

با بیش از 29 سال تجربه اجرایی و مدیریتی
آماده همکاری هستم

استفاده از تجارب بین‌ المللی

اگر قصد رفتن به قله کوه را دارید
بهترین فرد برای راهنمایی، کسی است که بارها رسیدن به قله را تجربه کرده است

مشاوره

مشاوره در حوزه توسعه کسب و کار
مشاوره در حوزه طبقه بندی و کدگذاری اقلام

اجرا

طبقه بندی و کدگذاری اقلام
انجام پروژه های مطالعاتی در حوزه طراحی سایت

آموزش

آموزش دوره های سازمان بین المللی GS1
آموزش انواع سامانه های طبقه بندی و کدگذاری