ساخت کجاست؟


با استفاده از کد GTIN(Global Trade Item Number) که به بارکد 13 رقمی معروف است، می‌توان دریافت که کالا در کدام کشور ثبت شده است. این بدان معنی نیست که حتما در آن کشور تولید شده باشد.