سوابق اجرایی


سمت نام محل کار تا از
مشاور توسعه کسب و کار سامانه سبز رایان تاکنون ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
هم بنیانگذار و مدیر اجرایی تی ساین تاکنون ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
مشاور توسعه کسب و کار ترنا سیستم تاکنون ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
رئیس هیات مدیره شرکت ایده پردازان آویهنگ-مجری نسخه الکترونیک سازمان بیمه سلامت تاکنون ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
معاون ارتباطات پروژه بایا ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
مدیر پروژه سامانه یکپارچه بهداشت (سیب) - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱
عضو هیات مدیره شرکت دانش پارسیان ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
معاون بازرگانی شرکت دانش پارسیان ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۰۱
مشاور رئیس کمیته کسب و کارهای نوین مجلس شورای اسلامی ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱
معاون توسعه بازار شرکت آلیاسیس ارتباط ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
رئیس هیات مدیره شرکت داد و ستد سازان ایرانیان ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۱۳۹۲/۰۵/۲۶
رئیس هیات مدیره شرکت حجره ایرانیان ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۱۳۹۲/۰۲/۲۹
عضو کمیسیون تخصصی تنظیم مقررات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱
عضو کمیته فنی اجرای مصوبه ۱۶۳ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ ۱۳۹۳/۰۷/۱۶
عضو کمیته فنی تشخیص و ارزیابی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ ۱۳۹۳/۰۷/۱۶
عضو کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ ۱۳۹۳/۰۷/۱۶
عضو کمیته تدوین برنامه راهبردی صنعت نرم‌افزار وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ ۱۳۹۳/۰۷/۱۶
عضو کارگروه تخصصی تولید و توسعه نرم‌افزار وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ ۱۳۹۳/۰۷/۱۶
عضو کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور مرکر ملی فضای مجازی ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ ۱۳۹۳/۰۷/۱۶
عضو شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ ۱۳۹۳/۰۷/۱۶
دبیر سازمان (مدیرعامل) سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ ۱۳۹۳/۰۷/۱۶
مشاور معاون تجارت الکترونیکی شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱
مدیرعامل شرکت بهینه‌سازان ارتباطات و اطلاعات داناپژوه ۱۳۹۵/۰۶/۱۶ ۱۳۸۴/۰۶/۱۹
عضو هیات مدیره شرکت بهینه‌سازان ارتباطات و اطلاعات داناپژوه ۱۳۹۵/۰۶/۱۶ ۱۳۸۲/۱۱/۲۰
مشاور بازاریابی شرکت روشاک پایا کنترل ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ۱۳۹۱/۰۱/۰۱
دبیر کنسرسیوم کنسرسیوم آموزش الکترونیکی فادا ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ ۱۳۹۲/۰۳/۰۱
مشاور سیستم های اطلاعاتی شرکت دژپاد ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ ۱۳۸۰/۱۱/۰۱
صاحب فروشگاه فروشگاه سخت افزار و اقلام جانبی ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ ۱۳۷۸/۰۱/۰۱
رئیس داده پردازی و سیستم ها شرکت دژپاد ۱۳۸۰/۱۰/۳۰ ۱۳۷۶/۰۶/۰۱
مسئول فنی شرکت ایران مشعل ۱۳۷۶/۰۶/۳۱ ۱۳۷۴/۰۶/۰۱
آنالیست، برنامه نویس و مدیر فروش مجتمع خدمات مهندسی کامپیوتر آئین ۱۳۷۴/۰۵/۳۱ ۱۳۷۲/۰۴/۰۱
کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات نیرو (متن) - پژوهشگاه نیروی فعلی ۱۳۷۲/۰۳/۳۱ ۱۳۷۱/۰۳/۰۱